Economie en Werk

Economie en werk

De laatste jaren was er heel wat te doen rond ons centrum. We moeten kritisch bekijken welke impact de recente ontwikkelingen hebben op ons centrum. Wij geloven niet dat meer parking leidt tot een beter klimaat in ons centrum, net in tegendeel. We zien dat in heel veel steden en gemeenten, zowel in ons land maar ook dicht en ver daarbuiten centra autoluw of zelfs autovrij worden gemaakt. Net daar bruist de stad.

Maar Izegem is meer dan het centrum en onze horeca. Izegem is bovenal een stad waar mensen wonen en werken. Er is een krapte op de arbeidsmark. Het is dus zaak om de bedrijven die hier gehuisvest zijn maximaal te ondersteunen, onze inwoners maximaal te begeleiden naar een gepaste job, maar bovenal van Izegem een stad te maken waar het aangenaam wonen en leven is.

 Landbouwers verdienen ook onze aandacht. Ruimte wordt steeds schaarser, voedselprijzen staan onder druk.

Economie

We kiezen resoluut voor Izegem als woon- & werkstad, niet als winkelstadDaarom zetten we in op leef- & woonkwaliteit. Zo trekken we werknemers aan voor onze bedrijven en klanten voor onze winkels.

Ruimte is schaars. De huidige, bestaande industriële terreinenen moeten optimaal worden gebruikt. Zo willen we het terein van Sabbe-Dubaere (Prins Albertlaan) activeren. We gaan ook trajecten opzetten met ondernemingen die in buitengebied liggen om de negatieve effecten hiervan te minimaliseren of weg te nemen (mobiliteit, geur, …)

Mobiliteit is ook op onze bedrijventerreinen een heikel punt. Die moeten we optimaal ontsluiten voor zowel (vracht)wagen, fiets als openbaar vervoer. Mobipunten zijn hierbij een goed voorbeeld. Daarnaast gaan we de nood aan overslagruimte buiten het centrum voor leveringen in het cenntrum onderzoeken.

Ondernemerschap zit in het DNA van een West-Vlaming, dit moeten we koesteren, waarderen en stimuleren. 

  • Starters gaan ondersteunen met infrastructuur, in communicatie en bij opleiding.
  • We gaan lokale netwerken opzetten waarbij samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Hiervoor gaan we de Economische Kaart opwaarderen.
  • Daarnaast willen we ondernemen in Izegem versterken en ondersteunen via kwalitatieve communicatie.
  • Ook de werking van het Huis van de economie versterken: naar buiten komen, zelf naar de handelaar toe stappen, niet wachten tot ondernemer naar hen komt.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is zachtjesaan een evidentie geworden. We gaan trajecten opzetten met ondernemingen die de shift naar duurzaam ondernemen willen nemen en die binnen onze mogelijkheden ondersteunen

Als laatste pleiten we voor een nieuwe Noordkaai: knippen aan de dam en infrastructuur voorzien om leveringen door scheepvaart makkelijker mogelijk te maken

Werk

In elk van ons huist er een talent, en die talenten zijn waardevol. We moeten ze detecteren, ontwikkelen en inschakelen.

Kinderen en jongeren staan steeds verder af van ondernemingen en bedrijven. Daarom willen we de samenwerking tussen scholen en ondernemingen gaan versterken. Klasbezoeken aan bedrijven, meewerkdagen, ondersteunen van stages, ... zijn maar een aantal van de mogelijkheden.

Ook de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt verdienen een kwalitatieve begeleiding naar werk. We zetten in op een samenwerkingsverband met VDAB en andere partners  & besturen in de regio om die kwetsbare groep maximaal te begeleiden. Hierbij moet de focus liggen op duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, toch voor die inwoners waarvoor het haalbaar is.

We zorgen voor voldoende en kwalitatieve plaatsen in de sociale economie, zodat de meest kwetsbare burgers ook hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving
Sociale economie wordt ingeschakeld om bepaalde taken voor de stad uit te voeren (groenonderhoud, net houden van het openbaar domein, …), via sociale openbare aanbestedingen

Discriminatie is iets wat helaas nog steeds voor komt op de arbeidsmarkt. Die willen we in kaart brengen via praktijktesten om zo een goed beeld te krijgen en een aangepast beleid te kunnen voeren.

De stad is een toonaangevende werkgever ikv werkbaar werk

Landbouw

Ook binnen de landbouw is ruimte schaars. Daarom gaan we in het buitengebied verpaarding en vertuining tegen. We geven de open ruimte terug aan de landbouw en de natuur. Daarenboven introduceren we verhandelbare bouwrechten: bij woonprojecten in het centrum extra gaan realiseren, waardoor een ruil kan ontstaan met woningen in het buitengebied.

Korte keten is steeds minder een modewoord en steeds meer een evidentie. Landbouwers en winkels gaan we stimuleren om de keten zo kort mogelijk te maken en hen daarin ondersteunen. Daarnaast moeten we kijken wat we als stad kunnen betekenen in het kader van CSA-projecten.

Delen kan ook bij landbouwers. Nu al bestaan er kringen waarin onderling zwaar materiaal wordt ontleend. Dit willen we verder stimuleren.


Webdevelopment by AtMires