Gelijke kansen en Armoede

Armoede

Elke Izegemnaar moet gelijke kansen krijgen. Of het nu gaat om een woning, werk, op school; het maakt niet uit. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans om  zijn of haar droom waar te maken. Iedereen heeft recht op geluk. Iedereen telt mee.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt jaar na jaar toe. Dit is onaanvaardbaar. Daarom willen we een brugfiguur kinderarmoede, zo pakken we dit probleem aan de wortel aan. Daarnaast bouwen we het Huis van het Kind verder uit, om zo ouders met al hun vragen bij te staan.

Financiële armoede schaffen we af. Dit doen we door elke Izegemnaar een menswaardig inkomen te geven. Hiervoor hervormen we de aanvullende financiële steun van het OCMW en gaan we actief mensen hun rechten toekennen.

We gaan via praktijktesten na hoe groot de discriminatie is bij de zoektocht naar werk en een woning.

Op elke nieuwe maatregel passen we de armoedetoets toe.

We gaan aan de slag met duale activeringstrajecten, waarbij Nederlands niet meer als bindende voorwaarde geldt om te starten met een activeringstraject, maar er wel verder aan gewerkt wordt tijdens tewerkstelling

Outreachend en aanklampend werken: we gaan op zoek naar de mensen die nood hebben aan ondersteuning. Het creëren van rechten is onvoldoende, wij gaan elke burger zijn/haar rechten gaan geven.

Het oprichten van een Welzijnshuis, een gebouw waarbinnen we alle welzijnsdiensten bundelen. De drempel wordt lager, er is minder verwarring en er is meer en sneller overleg mogelijk tussen verschillende diensten.
Voorstelloactie is de huidige bibliotheek. De bib verhuis naar Site Strobbe. Dit pand ligt vlak bij het stadhuis, waardoor we burgers op quasi 1 plek steeds bij kunnen staan.

De werking van de voedselbank gaan we opschalen tot een sociale kruidenier.


Webdevelopment by AtMires