Mobiliteit

Mobiliteit

Met een levendig centrum en bruisende dorpskernen is Izegem een stad om jaloers op te zijn.  
Maar wat onze stad écht nodig heeft, is ruimte. Ruimte om te wandelen en te fietsen, ruimte om te ontmoeten.

Elke Izegemnaar, van jong tot oud, moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen. Er komen nieuwe fietspaden en voetpaden worden waar nodig heraangelegd.

Schoolstraten worden ingevoerd bij elke school die dit wenst. Zo zorgen we er voor dat elk kind veilig op school kan raken.

We gaan voor een autoluw centrum. Doorgaand verkeer heeft daar geen plaats. We maken ruimte voor ontmoeting en evenementen. Het centrum moet je kunnen beleven, het centrum moet leven. Zo verhogen we ook de luchtkwaliteit.

Het STOP-principe overal hanteren (Stappers > Trappers > Openbaar Vervoer > Personenvervoer)

Er komt een circulatieplan, met daarbij een versterkte ring om het doorgaand verkeer uit ons centrum te weren. Hiervoor breken we een deel van de centrale brug af, op voorwaarde dat de vervanginfrastructuur is aangelegd.

We voeren de Kindnorm in: een 12-jarige moet veilig en zelfstandig verplaatsingen in onze stad kunnen doen

We voeren zo snel mogelijk zo veel mogelijk van het plan VISIE 2030 uit. Daarnaast starten we zo snel mogelijk gesprekken op met andere overheden en partners.

Er komt een systeem van autodelen.

Een vernieuwd parkeerbeleid: we schrappen de parkeerplekken op de Melkmarkt,de parking aan het goederenstation wordt opgewaardeerd en er komt een vlot systeem van kortparkeren in het centrum

ANPR-camera’s worden gebruikt om de gewenste mobiliteit af te dwingen


Webdevelopment by AtMires