Ruimte

Wonen, werken, landbouw en vrije tijd, ze vragen allemaal ruimte. Letterlijk. Maar die ruimte wordt schaarser en schaarser. We moeten ze dus optimaal gebruiken. Daarom moeten we uiterst voorzichtig omgaan met onze beperkte vierkante meters. Ook de Vlaams Bouwmeester deelt onze ideeën.

Groen Izegem en Vizie hebben een ambitieus plan om duurzaam met onze ruimte om te gaan. We gaan hoger bouwen in de kernen, maar voorzien tegelijkertijd meer open ruimte vlakbij. We zetten in op verhandelbare bouwrechten, waardoor we meer ruimte creëren voor landbouw en natuur. Als laatste willen we ondergebruikte industriezones, zoals Sabbe-Dubaere aan de Prins Albertlaan, activeren en KMO's er hun plek laten vinden.
Zorgen voor betaalbare woningen en industriegrond

Zo zorgen we niet alleen voor betaalbare woningen, industrie- en landbouwgrond.  Ook mobiliteit valt makkelijker te organiseren en natuurgebieden kunnen uitbreiden.

Dit zijn onze voorstellen:

We voeren zo snel mogelijk zo veel mogelijk van het plan VISIE 2030 uit. Daarnaast starten we zo snel mogelijk gesprekken op met andere overheden en partners. De Melkmarkt wordt verfraaid en vergroend. De Wijngaardstraat wordt geknipt en we nemen er alle parkeerplaatsen weg.

Er komt een circulatieplan, met daarbij een versterkte ring om het doorgaand verkeer uit ons centrum te weren. Hiervoor breken we een deel van de centrale brug af, op voorwaarde dat de vervanginfrastructuur is aangelegd (tunnel onder spoor). Opwaarderen Krekel Noord & Zuid tot een volwaardig stadspark die naam waardig. Hiervoor knippen we de Krekelstraat. We voorzien ook ruimte voor een hondenloopweide op deze site.

Vrije ruimte vrijwaren voor zowel natuur als landbouw, onder andere door verpaarding en vertuining tegen te gaan. Rhodesgoed wordt nog meer de groene long bij uitstek van onze stad. We voorzien hier een gevoelige uitbreiding. Het bestaande groen gaan we aantrekkelijker en toegankelijker maken en verbinden met andere stukken groen. Openbaar groen wordt zo duurzaam mogelijk beheerd, net als de bermen

Woondichtheid verhogen door hoger te bouwen in het centrum. Zo kunnen we bebouwde of voor bebouwing bestemde percelen terug echt buitengebied maken.

Leegstand en onbebouwde percelen aanpakken door tijdelijke invullingen mogelijk te maken. Mogelijkheden: HUBO-site, Strobbe-gebouw, oude BIB, kerk Sint-Raphaël

We streven naar het openstellen van groene plekken voor het publiek. Die worden dan door de stad onderhouden.

Speelruimte wordt verder opgewaardeerd. We zetten in op avontuurlijke speelterreinen en de verbindingen tussen de verschillende speelterreinen. Ook aan het Blauwhuis moet een speelterrein komen.

Rond het zwembad en rond het JOC ligt veel groene ruimte, maar een park is dat niet echt. Wij gaan dat er van maken, de groene long die Izegem verdient. Waar kinderen kunnen spelen, jongeren kunnen samenkomen en ouderen kunnen keuvelen.


Webdevelopment by AtMires