Samenleven

Buurtwerk

Mensen hebben nood aan verbinding met hun buren, hun buurt. Niemand kent de buurt en zijn problemen, noden en mogelijkheden beter dan de bewoners.

Buurten en buurtcomités ondersteunen we zowel met werkingsmiddelen als met buurtwerkers. Buurtwerkers zijn de brug tussen de bewoners en andere diensten. Investeren in buurtwerkers is investeren in mensen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, behouden onze kostbare open ruimte en zorgen ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op wandelafstand heeft.

Elke buurt krijgt een buurtbudget. In overleg met de stad kiezen bewoners waarvoor ze het budget inzetten. Een ontmoetingsplek, vergroenen van de straat, speeltoestellen, zitbanken,… het zijn maar enkele mogelijkheden.

We maakten ook een Plan Warm Izegem, waarbij we meer dan 30 voorstellen doen om van Izegem de warmste gemeente te maken.


Webdevelopment by AtMires