(Verkeers)veiligheid

Veiligheid

Zorgen voor veilige straten en buurten is één van de basisopdrachten van een lokaal bestuur. Izegem is geen stad met een veiligheidsprobleem, 92% van de inwoners heeft geen onveiligheidsgevoel in zijn/haar buurt. Toch is er nood aan een volwaardig en integraal veiligheidsbeleid met 3 peilers: preventie, repressie en zorg. Een inhaalbeweging dringt zich op als het gaat om het eerste en het laatste aspect.

Wijkagenten zijn de schakel bij uitstek tussen de bevolking en het veiligheidsbeleid. We moeten wijkagenten versterken om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan en het sociale weefsel in hun wijk en buurt te leren kennen. Ook straathoekwerkers hebben een sterke preventieve werking en neemt overlast weg. "Mensen spreken mensen" blijft aan de orde.

Cijfers wijzen uit dat huishoudelijk geweld toeneemt. Dit is erg pijnlijk om vast te stellen. Een actieplan huishoudelijk geweld moet hier komaf mee maken.

In ons nauwe centrum zien we een hoge mate van verkeersonveiligheid. Via schoolstraten zorgen we voor veilige, maar ook gezonde schoolomgevingen. Een circulatieplan, waarbij voetgangers en fietsers voorrang krijgen, zorgt ook voor een verlaging van het aantal verkeersongevallen. Verder inzetten op sensibilisering en vorming, zeker bij schoolgaande kinderen, is noodzakelijk.

Als laatste willen we werk maken van een volwaardig evenementenbeleid. Hiervoor willen we een evenementencollege oprichten, waarbij alle stads- en veiligheidsdiensten samenkomen met organisatoren. Hierdoor willen we de juiste mensen samen zetten om in dialoog tot veilige en leuke evenementen te komen.
Een hoeksteen hierbij is ook veilige fuifinfrastructuur. Wij pleiten voor een nieuwe, multifunctionele evenementenzaal. Onze uitgaande jongeren verdienen die. ISO is een hopeloos verouderde zaal, maar ook het JOC is te klein om de huidige grootte van fuiven aan te kunnen.Daarnaast wordt de buitenruimte nu dikwijls ingezet als een soort bufferzone, die afgezet wordt met werfhekkens. Met veel overlast voor de buurt tot gevolg.


Webdevelopment by AtMires