Vrije tijd & Verenigingen

Vrije tijd & verenigingen

Verenigingen zijn de hoeksteen van onze samenleving. Ze brengen mensen samen, ze creëren zaken als verbondenheid, samenhorigheid en vreugde. De verenigingen en de daarbij horende vrijwilligers zorgen voor een warme samenleving, hun engagement is onontbeerlijk.

Binnen dit thema zien we 3 grote uitdagingen: infrastructuur, aanbod & dienstverlening en subsidies & ondersteuning.

Infrastructuur

Het eerste wat opvalt, is de verouderde infrastructuur die in onze stad aanwezig is. Als een goede huisvader moeten we onderhouden wat we reeds hebben, maar ook durven investeren waar nodig. Het digitale platform om zalen te huren, moet verder worden geoptimaliseerd.

De ISO is al lang geen zaal meer die voldoet, maar ook van het JOC kan dit gezegd worden als het over fuiven gaat. Wij pleiten voor een nieuwe, multifunctionele evenementenzaal. Onze uitgaande jongeren verdienen die. Onze voorstellocatie hiervoor is aan het museum Stoom en Stroom, dit kan binnen het RUP Administratief Centrum.

Sportzalen worden vaak gebruikt, wat duidt op een actief sportverenigingsleven. Omdat er nood is aan extra zaalsportruimte, bekijken we met het onderwijs hoe we dit kunnen voorzien.
Voor het zwembad maken we een langetermijnplanning, waarbij we ook op zoek gaan naar externe partners. Een binnenzwembad is voor onze stad noodzakelijk en mag wat groter zijn dan het huidige. Een buitenzwembad heeft een louter toeristische en recreatieve functie. Bovendien kost dit handenvol geld. Het is niet aan de stad om hierin te investeren, een partnerschap zoals het nieuwe zwembad in Roeselare moet wel kunnen.

Vrijheid, creativiteit en coöperatie willen we ruimte geven. We willen een leegstaand pand in het centrum huren (denk aan de voormalige HUBO) om burgerinitiatieven, kunstenaars en andere collectieven nieuwe en uitdagende concepten uit de grond te stampen. Ook nieuwe verenigingen kunnen hier een uitvalsbasis vinden.

Aanbod & dienstverlening

Verenigingen zijn de motor van de stad en tegelijk de lijm tussen de Izegemnaars. Sterke verenigingen kunnen maar floreren met een kwalitatieve ondersteuning. We willen hen dan ook maximaal gaan ondersteunen, met laagdrempeligheid, kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel.

We willen een echte Dienst Vrije Tijd, waar Jeugd, Sport, Cultuur en Evenementen onder vallen. Zo krijgen we een toegankelijke dienst met meer samenwerking. Die krijgt een plaats waar nu 't Antwoord zit.

De cultuurprogrammatie van De Leest mag avontuurlijker en ook buiten het gebouw van De Leest, de jeugd mag hier meer in betrokken worden. Om de 2 jaar stellen we een stadskunstenaar aan. Die krijgt budget om een publieksgericht evenemnt of kunstwerk te voorzien.

Het aanbod in onze stad nog laagdrempeliger maken, moet steeds een doelstelling zijn. Daarom vormen we de vrijetijdspas om tot de Uitpas. 't Kringske, de vereniging waar armen het woord nemen, is hier vragende partij voor. Ook de opstart van Buurtsport moet de stap naar bewegen kleiner maken.

In onze stad zijn veel evenementen, en dat is goed. De Batjes, De Patersmarkt, Bos Ommegang, Kerstmarkt, de Triathlon, … het zijn maar enkele van de “klassiekers” in Izegem. De laatste jaren kwamen er echter een aantal bij (Urban Move, Isotopia). Wij willen een duidelijk kader voor deze evenementen, en duidelijke doelstellingen als de stad zelf organiseert. Een echt evenementenbeleid dus.
Aanvullend daarop willen we een evenementencollege oprichten, waarbij alle stads- en veiligheidsdiensten samenkomen met organisatoren. Hierdoor willen we de juiste mensen bijeen zetten om in dialoog tot veilige en leuke evenementen te komen.

Subsidies en ondersteuning

Verenigingen op droog zaad zetten is het laatste wat we willen doen. Zonder subsidies kunnen verenigingen niet overleven. De focus moet liggen op sporten, spelen, musiceren, toneel spelen, ... niet op het verwerven van centen om de werking draaiende te houden. Daarom willen we alle subsidies terugbrengen tot het niveau van voor deze legislatuur, met indexatie.

Jeugdvereniginen verdienen een voldoende en veilige lokalen: er komen renteloze leningen voor jeugdverenigingsinfrastructuur, de subsidie van de stad wordt opgetrokken en jaarlijks geïndexeerd. Wel gaan we bekijken hoe we die lokalen beter kunnen delen.

De stad hoeft niet alles zelf blijven doen en kunnen sommige interne organisaties op hun eigen benen gaan staan. Isotopia wordt een zelfstandige organisatie met beheersovereenkomst. Zo werken we doelmatiger en kunnen vrijwilligers een nog grotere rol spelen.
Jeugdhuis De Tunne heeft gaandeweg een stevig fundament gekregen. Ook met hen sluiten we een beheersovereenkomst, doel is om de motor voor jeugdcultuur in onze stad te zijn.

Kleine verenigingen hebben het moeilijker dan grote en ook het verschil tussen recreatieve en semi-professionele sporten is niet altijd eerlijk. We werken die verschillen in (voorwaarden tot) subsidiëring weg. Daarnaast experimenteren experimenteren we verder met kwalitatieve subsidies, naast de klassieke kwantitatieve subsidies.

Met de horeca op de Grote Markt moeten het mogelijk zijn om nieuwe afspraken te maken: een hervorming van de terrasbelasting gekoppeld aan het zelf organiseren van evenementen.

De vele parels die op de ergoedlijst staan moeten we koesteren. Eigenaars van erfgoed (A-lijst) worden ondersteund in het onderhouden en in stand houden van deze waardevolle infrastructuur.


Webdevelopment by AtMires