Wonen

Ruimte is schaars en wordt verre van efficiënt gebruikt. Op het platteland wonen kost de maatschappij handenvol geld (nutsleidingen voorzien, onmogelijk openbaar vervoer voorzien, onderhoud weginfrastructuur).
Zoals de Vlaams Bouwmeester stelt, moet er dringend een shift gebeuren hoe wij in Vlaanderen ruimte gebruiken en vooral hoe en waar we wonen.

Daarnaast stellen we vast dat de zwaksten in onze maatschappij dikwijls onvoldoende kwalitatief gehuisvest zijn, erg lang moeten wachten op een sociale woning, …

 Wij gaan voor een toekomstgericht en duurzaam woonbeleid.

Er komt een betonstop in Izegem: er komen geen nieuwe verkavelingen meer bij. We kiezen expliciet voor om meer mensen in het centrum van onze stad te laten wonen via inbreidingsprojecten. Hierbij mogen we hoogte niet schuwen. We zetten actief in op moderne woonvormen, zoals co-housing, kangoeroewonen, … Daarnaast gaan we inwoners actief stimuleren om hun huisvesting op maat te gaan organiseren..

We doen praktijktesten bij huurhuizen om die markt open te breken voor kwestbare en allochtone burgers. Er komt een actieve screening van verloederde woningen en we bestrijden actief huisjesmelkerij. We gaan kwetsbare burgers extra gaan begeleiden naar een geschikte woning en tijdens het wonen.

Het aantal sociale huurwoningen is gestegen in aantal (80 in 2012 naar 114 in 2016), maar we moeten vaststellen dat dit aantal nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde ligt (3,9% vs 5,6%). Hier moeten we dringen meer in investeren.

We voorzien meer crisiswoningen en er komt een daklozenbeleid/thuislozen dat regionaal wordt ingebed.


Webdevelopment by AtMires