Zorg

Onze maatschappij vergrijst, er komen steeds meer zorgnoden bij de bevolking. Meer zelf, Izegem is één van de meest vergrijzende steden van West Vlaanderen. Ouderenzorg is daarom één van de grootste uitdagingen. Als lokale overheid willen we een centrale rol spelen in het zorgbeleid. We maken onze stad dementievriendelijk. Daarnaast komt er één centrale wachtlijst voor de WoonZorgCentra. In de Plataan krijgen de bewoners ook medezeggenschap via de bewonersraad.

Om de zorgnoden nog sterker ingevuld te krijgen op het aanbod, installeren we buurtgerichte zorg. Zo bundelen we de krachten en krijgt elke buurtbewoner passende hulp.

We zien ook dat arm ziek maakt, en ziek arm. Er is nood aan een doorgedreven en preventief gezondheidsbeleid. Om laagdrempelige, duurzame en kwalitatieve gezondheidszorg te organiseren, richten we een WijkGezondheidsCentrum op.


Webdevelopment by AtMires